El dimarts 22 de novembre es va celebrar, a l’Espai Cultural La Bòbila, una Gimcana de ciència per l’alumnat de 6è de Primària i 1r d’ESO de tots els centres educatius de Palafrugell. Aquesta activitat s’ha pogut realitzar gràcies al Consell d’Infants del municipi, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.

El Consell d’Infants de Palafrugell disposa d’una partida econòmica de 2000 € del pressupost municipal. Durant les diverses sessions del Consell d’Infants, que es realitzen cada curs escolar, es decideix la destinació d’aquests diners.

Aquest últim curs 2021-2022, el Consell d’Infants de Palafrugell va decidir que l’esmentada partida econòmica es destinaria a oferir una activitat de ciència per a tots els nens i totes les nenes del municipi que han estat representats i representades pel Consell d’Infants de Palafrugell.

A partir d’aquesta proposta, des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i amb la col·laboració de tots els centres de primària i de secundària del municipi, s’ha organitzat una “Gimcana científica” en què els nens i les nenes participants han descobert diverses activitats relacionades amb diferents branques de la ciència (biologia, medi ambient, geologia, òptica, física, química, etc.) i les matemàtiques.