Alfabetització

Els Tallers d’Alfabetització i Llengua Catalana (TALC) s’adrecen a persones adultes que necessiten tant aprendre a llegir i escriure com una iniciació al català que els permeti moure’s i relacionar-se a Catalunya. Es tracta de les necessitats de formació més bàsiques que pot tenir un adult nouvingut i com a tals les atenem.

Hi ha diferents TALC segons el grau de coneixement de l’alfabet llatí. El nombre de participants per taller és entre 10 i 15. La metodologia és molt pràctica. Es realitzen 4,5 hores setmanals de classe, repartides en dos o en tres matins. La metodologia combina l’aprenentatge de la llengua oral amb exercicis en gran grup i en petits grups, i el treball de la lectoescriptura amb diferents tècniques grupals i individuals, incloses activitats multimèdia; també es realitzen activitats de coneixement del municipi.

En funció de la demanda, també s’ofereixen TALC monogràfics, en què s’orienta l’ensenyament del català i l’alfabet a un objectiu o àmbit especific, com és el cas de la salut o la feina. També, si s’hi apunten moltes persones dels barris més allunyats del Centre Municipal d’Educació, es poden fer tallers a un local socal (com és el cas de la Sauleda) o a una aula d’una escola.

La inscripció es fa al setembre. En la mesura que quedin o s’hi produeixin vacants, tanmateix, es contempla la incorporació tardana. Per això durant tot el curs, qualsevol persona interessada pot venir: recollirem la seva sol·licitud, farem una avaluació inicial dels seus coneixements i tindrem en compte la seva situació personal-familiar per assignar-la al grup adient.

El preu públic de cada taller és de 15 €.

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te