Escola Oficial d’Idiomes

Palafrugell compta des de l’any 2018 amb un Centre Púbic Delegat del l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona ubicat dins el Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós.

S’hi ofereixen actualment els cursos B1, B2.1 i B2.2 d’anglès del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Com a subseu, no disposa de secretaria pròpia, de manera que totes les gestions, inclosos els tràmits d’inscripció i test de nivell telemàtic, es realitzen directament al web de l’EOI de Girona: https://agora-eoi.xtec.cat/eoigirona/