Suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI)

Palafrugell compta actualment amb dos Suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI): una per a Educació Primària que s’ubica a l’escola Pi Verd i una altra per a Educació Secundària que s’ubica a l’institut Frederic Martí.

Els (SIEI) són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin..

Els infants amb necessitats educatives especials formen part d’un grup ordinari. Els professionals dels SIEI els atenen individualment o en grup reduït quan cal, però també els acompanyen en les activitats de l’aula ordinària i elaboren -en coordinació al professorat del grup ordinari- materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup.

 

 

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te