L’ Energia Conservatori

 

El centre d’estudis professionals de música batejat com “L’Energia, casa de la música” funciona des del curs 2015-2016 a càrrec de l’Escola de Música de Palafrugell, que té la concessió d’ús de l’edifici amb aquesta finalitat. Autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i formalment creat el 15 de juny del 2015 és el segon conservatori de les comarques gironines.

S’hi desenvolupen ensenyaments de grau professional, estructurats en sis cursos acadèmics per accedir als quals cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. (Podeu obtenir aquí més informació sobre programa d’estudis.)

Els alumnes que superen els ensenyaments d’aquesta etapa obtenen el títol professional de música que els permet cursar llavors ensenyaments artístics superiors.

El centre està ubicat a l’antic edifici de l’Energia, nom amb què popularment s’ha conegut des dels inicis l’edifici modernista que feia de subcentral elèctrica de la població, situat a la confluència dels carrers Pi i Margall i Manufactures del Suro. Endesa va cedir l’edifici a l’Ajuntament i aquest n’ha realitzat la reforma de la planta baixa. Ara és un espai ampli i clar que disposa de 9 aules, una sala d’assajos d’orquestra i un auditori de 240 m2 que s’ha anomenat Frederic Sirés. En una fase posterior, es preveu adequar el pis i completar l’auditori.

Conservatori L'Energia Palafrugell

L’Energia Conservatori de Palafrugell

C/ de Pi i Margall, 128
Tel. 972 30 89 56
info@escolademusica.com
www.escolademusica.com

Conservatori L'Energia Palafrugell
Conservatori L'Energia Palafrugell
Conservatori L'Energia Palafrugell
Conservatori L'Energia Palafrugell

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te