Formació per al Treball

IPEP Institut de Promoció Econòmica

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l’Ajuntament de Palafrugell, amb personalitat jurídica pública descentralitzada. L’Àmbit d’actuació de l’IPEP és la promoció d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el referent al desenvolupament local que es concreta en la promoció turística, comercial, industrial, empresarial, en la promoció de les persones i en el foment de l’ocupació, d’infrastructures i activitats diverses.

A l’administració local, en un inici, li correspon el paper de protagonista del foment de l’activitat econòmica i l’ocupació, però la implicació del sector privat, el fa partícep de la gestió directe de l’ens a través de la seva Junta de Govern. Un bon treball conjunt entre administració local i sector privat ha de permetre la millora en la gestió de les diferents àrees, i un augment i optimització dels recursos econòmics.

En aquest context, l’IPEP organitza activitats formatives al llarg de l’any, principalment, concentrades a la primavera i a la tardor i dirigida a empreses, persones treballadores, emprenedores i en situació d’atur amb el principal objectiu de millorar la seva competitivitat i ocupabilitat per tal d’afavorir el desenvolupament local de Palafrugell.

De  la mateixa manera, l’IPEP, a través del seu Servei d’Ocupació Municipal, desenvolupa un conjunt de programes i mesures d’assessorament, d’orientació, d’ocupació i de formació que tenen com a objectiu incidir en el funcionament del mercat de treball, augmentant el nivell d’ocupació i reduint l’atur.

Més informació www.ipep.cat apartats de formació, ocupació i treball.

IPEP Palafrugell
Comerç Palafrugell

IPIP Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

C/ Major 1, baixos (Can Rosés)

17200 Palafrugell

Tel.: 972 61 18 20

https://ipep.cat/ca

 

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te