Oficina de Català (CPNL)

El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza en tot el territori cursos per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció i per a les que volen escriure’l adequadament.

També ofereix cursos de perfeccionament per a les persones que l’han d’utilitzar de manera excel·lent. Per complementar l’oferta general també ofereix cursos per resoldre aspectes concrets de la llengua i cursos destinats a col·lectius específics.

A Palafrugell, el servei va néixer per atendre les necessitats en matèria de normalització lingüística de la població. La seva activitat s’orienta tant a l’Ajuntament com a les empreses, les entitats i els particulars del territori.

Actualment, s’ofereixen cursos presencials de nivell Bàsic i Elemental. El Nivell Bàsic (A2 del Marc europeu comú de referència) és un curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar la comprensió i l’expressió oral de la llengua catalana. S’hi treballen, principalment, les capacitats d’entendre el català i de parlar-lo. El Nivell Elemental (B1) té com a objectiu ajudar a comunicar-se en àmbits que demanin un domini més ampli de les habilitats orals i escrites (feina, oci, compres…).

Tant d’aquests nivells com de la resta (Intermedi, Suficiència i Superior, B2, C1 i C2) n’hi ha oferta en línia, treballant amb una plataforma Moodle, o en format virtual, seguint les classes per videotrucada. Consulteu la informació dels cursos en línia aquí.

Consorci Normalització Lingüística

Oficina de Català de Palafrugell

C/ Bruguerol 12 (Centre Municipal d’Educació)
Tel. 972 011 647

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te