L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell vetlla perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats del municipi. Atén les demandes i inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes que tinguin relació amb l’educació i informa dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l’abast. En definitiva, impulsa i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la Ciutat Educadora i amb una perspectiva d’Educació 360º.

L’horari habitual d’atenció al públic de l’Àrea d’Educació de setembre a juny és el següent:

Dia Matí Tarda
dilluns de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dimarts de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dimecres de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dijous de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30  

Fora del calendari escolar (estiu, festes de Nadal, Setmana Santa) no s’obre a la tarda.

L’Àrea d’Educació compta amb personal tècnic, personal administratiu i personal subaltern per exercir les següents funcions:

 • Gestió i coordinació de les escoles bressol municipals: construeix, manté i vetlla per la qualitat en l’educació dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals
 • Atenció a la petita infància (0-3 anys) i a les famílies: ofereix assessorament i orientació als pares i familiars mitjançant recursos com L’hora del cafè, Acosta’t i juguem, l’Espai nadó, l’Espai familiar i els cicles de xerrades
 • Organització de L’estiu dels infants (0-3 anys) els mesos de juliol i agost
 • Cooperació en la creació i la construcció dels centres educatius públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària: cedeix els terrenys per a la construcció de nous centres públics escolars i col·labora amb l’administració educativa en les reformes
 • Conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius públics de segon cicle d’educació infantil i primària: vetlla pel manteniment dels edificis, contracta els serveis de neteja, subministraments de llum, aigua i combustible així com la vigilància i consergeria
 • Intervenció en els òrgans de participació escolar, consells escolars: designa un representant d’entre els membres del consistori per participar en els consells escolars de centre
 • Convocatòria i participació en el Consell Escolar Municipal (CEM): és el principal òrgan de debat i participació de la comunitat educativa. El presideix i convoca l’alcalde
 • Planificació escolar conjunta amb el Departament d’Ensenyamnt de la Generalitat: taula mixta de planificació
 • Autorització i regulació de l’ús social dels edificis i les instal·lacions escolars de titularitat municipal, fora de l’horari lectiu, després del previ consens amb els centres
 • Participació, en cooperació amb la resta de la comunitat educativa, en la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria
 • Coordinació i direcció de la Unitat d’Educació Compartida (UEC)
 • Col·laboració en programes i projectes adreçats a l’alumnat d’educació secundària
 • Suport econòmic a les AMPA dels centres educatius de la vila. Participació en l’Escola de família, que vetlla per la formació dels pares i les mares
 • Oficina Municipal d’Escolarització (OME): informació, acolliment i gestió en l’escolarització de l’alumnat que es matricula fora del termini establert
 • Desenvolupament del Pla educatiu d’entorn (PEE) per afavorir la llengua, la cohesió social i la interculturalitat
 • Organització i coordinació de diferents activitats adreçades a l’alumnat: rua de Carnaval, Premis Mestre Sagrera i Premis Rodolfo Candelaria
 • Organització, juntament amb el Departament d’Educació, del Programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Beques per a estudis d’educació infantil (0-3) i educació musical
 • Coordinació i seguiment del Projecte rossinyol conjuntament amb la Universitat de Girona (UdG)
 • Organització de cursos d’extensió universitària en conveni amb la UdG
 • Acolliment del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Nacional a Distància (UNED)
 • Organització de mòduls de formació d’adults de tema variat
 • Palafrugell està adherida a la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores i és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. Elaborada la diagnosi del Projecte educatiu de ciutat (PEC), se n’inicia la fase d’implantació

 

Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós

L’Àrea d’Educació està ubicada dins el centre que porta el nom de qui en fou impulsora i regidora (podeu veure aquí la notícia de l’acte d’homenatge que se li va fer). El Centre Núria Rivas Mascarós alberga diversos serveis: el Centre de Formació d’Adults (del Departament d’Ensenyament de la Generalitat), l’Oficina de Català (del Consorci per a la Normalització Lingüística), la Fundació Josep Pallach i un Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); també acull cursos i activitats d’altres entitats i organismes.

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te