La tarda

Es tracta d’un servei gratuït de les escoles bressol municipals, un servei d’acompanyament a les famílies amb infants de 2 anys que no han anat mai a l’escola bressol. Una tarda per setmana durant uns sis mesos del curs escolar, la mainada i les famílies fan un tastet d’escola: jocs, relacions, límits, emocions, organització… Així es preparen per l’inici del P3, que serà un procés nou i compartit!

“La tarda” és una introducció a l’escola, un espai d’adaptació prèvia a l’entrada dels infants al parvulari, que es fa efectiu de 15.15 a 16.45 una tarda per setmana amb cada grup. L’objectiu d’aquest servei és afavorir l’adaptació a l’escola. Per això durant “la tarda” les mares (i/o pares) i els infants comparteixen activitats educatives i lúdiques, coneixen el món de l’escola i aprenen les pautes bàsiques de relació que s’hi estableixen.

Generalment la inscripció es fa al mes d’octubre. En el termini que s’indiqui, cal que les famílies interessades portin a l’Àrea d’Educació (c/ Bruguerol, 12) la documentació següent: fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant, fotocòpia del seu carnet de vacunes i fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (mare o pare).

En cas que la demanda sigui major que l’oferta de places es té en compte el següent barem:

Domicili de l’alumne o l’alumna a Palafrugell 60 punts
No tenir germans escolaritzats a cap de les escoles del municipi. 15 punts
Pare o mare inscrits al programa De bon arbre, bona fruita o a un TALC (taller d’alfabetització i català inicial) 15 punts
Existència de situació social desafavorida 10 punts

 

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te