Com que s’acosta el període de preinscripció escolar (que serà del 6 al 20 de març) tant les escoles d’educació infantil i primària com els centres d’educació secundària ofereixen visites i xerrades en els següent calendari:

Per a més informació, consulteu els webs dels centres (veure enllaços).