La Ciutat Educadora de Palafrugell ens ofereix múltiples espais per aprendre. Les persones ens eduquem no només als centres escolars sinó també a casa, a la feina, realitzant activitats de lleure, esportives, culturals… Animeu-vos a mostrar-ho a través d’imatges!

Bases del concurs:

Participació.

Poden participar en el concurs totes les persones a partir de 16 anys.

Lloc i termini de presentació.

El termini de presentació és del 8 de juny al 8 de setembre del 2024. Cal enviar les fotografies a l’adreça electrònica: fotoeducacio@palafrugell.cat.

Molt important: En el correu, s’han d’indicar les dades de la persona participant (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i NIF), i també el lloc i la data on es va o van realitzar. Cada fotografia ha de portar un títol. A la imatge no es podrà afegir cap símbol identificatiu de l’autor, com signatura, nom, etc.

Característiques de les fotografies i format de presentació 

 • Temàtica: les imatges han de plasmar algun acte, activitat, entre altres, que faci visible un moment educatiu
 • Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies originals i inèdites o no haver estat mai guanyadores de cap altre concurs, i no poden haver estat publicades en cap mitjà
 • Les imatges poden ser en color o en blanc i negre
 • Les fotografies només poden tenir els ajustaments bàsics (nivells o corbes, saturació, enfocament, contrast i retall). No s’admetran fotomuntatges ni tècniques agressives que distorsionin la realitat. Tampoc s’acceptarà que portin noms, dates o marcs afegits
 • Les fotografies han de ser en format digital presentades en JPG.
 • Mides: el costat més llarg ha de ser 2.500 píxels màxim, rectangular, a 254 dpi de resolució i amb pes màxim de 2MB

Jurat.

El jurat estarà format per dos membres de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i tres persones de reconegut prestigi en el món de fotografia. El jurat  es reserva el dret de declarar      desert algun dels premis. Les fotografies presentades s’avaluaran d’acord a l’adequació a la temàtica i la qualitat artística. 

Premis i anunci del resultat

Els premis seran bescanviables en vals en establiments de fotografia, llibreries, esports i informàtica de Palafrugell per valor de:

 • 1r premi: 300 €
 • 2n premi:130 €
 • 3r premi: 70 €
 • 4t premi: lot de llibres
 • 5è premi: lot de llibres

Les persones participants només poden optar a un sol premi.

Els premis es comunicaran i lliuraran en un acte públic . El dia, data i hora es comunicarà uns dies abans a totes les persones participants i al públic en general.

Drets d’imatge

Els participants es responsabilitzen totalment de la no existència de drets a tercers en les fotografies presentades i de tota reclamació per drets d’imatge. Per tant, l’Ajuntament de Palafrugell s’eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.

Les fotografies presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Palafrugell i aquest estarà obligat a posar el nom de l’autor o autora. També es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin.

Observacions

La participació del concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat.

Els organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i resoldre qualsevol contingència no prevista.