Dissabte 6 de maig, matí de jocs tradicionals a la plaça Ermengarda amb motiu del Dia Mundial de les Famílies. Us hi esperem amb la vostra mainada de 10 a 13 h, per passar una bona estona jugant amb els fills… i que puguin obtenir algun segell més per al Passaport Edunauta. 

Molts ja coneixeu el Passaport Edunauta, perquè aquest curs en tenen tots els nens i nenes d’Educació Primària de les escoles de Palafrugell. Es tracta d’una eina per avançar en l’anomenada Educació 360º, és a dir, en el fet que els infants s’enriqueixin i aprenguin també més enllà de l’escola. Volem posar en valor tota l’activitat extraescolar, lúdica, esportiva, artística, etc que els infants realitzen o poden realitzar al municipi.

Per això els donem un passaport o carnet amb el qual “viatjar” per la Ciutat Educadora i participar en activitats  com les que els oferim cada mes. Per cada activitat completada obtenen un segell i anoten el que hi van aprenent… amb l‘objectiu de celebrar-ho a final de curs!

Hores d’ara hi ha moltes famílies engrescades en aquest projecte engegat fa dos anys. Els nivells de participació van creixent… en bona part, gràcies a la col·laboració del professorat. La implicació de les entitats i serveis que conformem la Ciutat Educadora és també cada cop major.

Esperem seguir avançant en aquesta línia i poder remoure les barreres que encara dificulten la participació d’alguns infants, per acabar aconseguint la de tots.