Centre de Formació d'Adults

OFERTA FORMATIVA DEL CFA PALAFRUGELL (CURS 2018-2019)

 • Preparació a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 / 40 anys
 • Preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior
 • Graduat d'Educació Secundària (GESO)
  • nivells 1 i 2
 • Llengües:
  • llengua catalana, nivell 1
  • llengua castellana, nivells 1, 2 i 3.
  • llengua anglesa, nivells 1, 2 i 3.
 • Informàtica:
  • COMPETIC 1
 • Cicle de Formació Instrumental:
  • nivells 1, 2 i 3

CALENDARI I HORARI DE MATRÍCULA:

Del 3 al 14 de setembre en l'horari que s'indica al web de Centre de Formació d'Adults