Fins al 31 de gener es poden presentar articles candidats al Premi Josep Pallach d’Articles Periodístics sobre transversalitat educativa convocat per l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pallach. Vet aquí les bases:

 1. Els articles han de tractar sobre l’educació, entesa des d’una perspectiva transversal; de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa en què es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials i/o agents educatius.
 2. Els articles presentats han d’haver estat publicats l’any 2022 en qualsevol mitjà de comunicació imprès o digital amb el format propi del gènere periodístic d’article d’opinió o crònica d’anàlisi.
 3. Els articles presentats han d’estar redactats en català. L’Ajuntament de Palafrugell es reserva el dret de fer les traduccions, que consideri necessàries, dels articles premiats.
 4. Els articles poden ser presentats per iniciativa del mateix autor o de la mateixa autora, de qualsevol altra persona o d’una entitat jurídica (col·legi professional, fundació, associació, facultat universitària, etc.)
 5. Cada article s’ha de presentar per correu electrònic a premipallach@palafrugell.cat, seguint les següents instruccions:
  • l’article en format PDF
  • un document en text amb les dades de la persona (física o jurídica) que presenta l’article: nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon i adreça electrònica. També s’hi inclourà el títol de l’article, la data i el mitjà on ha estat publicat.
 6. El termini de presentació acaba el dia 31 de gener de 2023.
 7. Es concedirà un únic premi de 1.150 €, que podrà ser declarat desert o concedit ex aequo si el jurat ho considerés convenient. En tots els casos, el premi anirà destinat a l’autor o l’autora. En el cas que l’article hagi estat presentat per una altra persona (física o jurídica), el veredicte del jurat farà constar –prèvia autorització- la identitat d’aquesta.
 8. El veredicte es farà públic durant el mes de març de 2023.
 9. El jurat del premi està format per la regidora i la cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, un representant de la família Pallach, un representant de la Fundació Josep Pallach i una persona vinculada al periodisme.

El fet de participar en aquest premi pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat.

Aquests guardó forma part del conjunt dels Premis Josep Pallach que inclouen també el XVIII Premi d’Experiències Educatives (Ajuntament de Figueres), el VIII Premi d’Educació que (Ajuntament de Begur) és un concurs de creació artística per a alumnat de centres educatius, i el III Premi “Empreses per l’educació i el compromís social” (que assumeix en solitari la Fundació).