L’objectiu d’aquest premi és fer visible l’educació en sentit ampli, entenent-la com un procés que es produeix al llarg i ample de la vida. La Ciutat Educadora ens ofereix múltiples espais per aprendre. Les persones ens eduquem no només en els centres escolars sinó també a les llars, al carrer, fent activitats de lleure, esportives, culturals, socials, etc.

BASES:

Participació. Poden participar en el concurs totes les persones a partir de 16 anys.

Lloc i termini de presentació. El termini de presentació és de l’1 de març a l’1 de  maig del 2023Cal enviar les fotografies a l’adreça electrònica: fotoeducacio@palafrugell.cat

Molt important: en el correu, s’han d’indicar les dades de la persona participant (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i NIF), i també el lloc i la data on es va o van realitzar. Cada fotografia ha de portar un títol. A la imatge no es podrà afegir cap símbol identificatiu de l’autor, com signatura, nom,etc.

Característiques de les fotografies i format de presentació

 • Temàtica: les imatges han de plasmar algun acte, activitat, etc que faci visible un moment educatiu
 • Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies originals i inèdites o no haver estat mai guanyadores de cap altre concurs, i no poden haver estat publicades en cap mitjà
 • Les imatges poden ser en color o en blanc i negre
 • Les fotografies només poden tenir els ajustaments bàsics (nivells o corbes, saturació, enfocament, contrast i retall). No s’admetran fotomuntatges ni tècniques agressives que distorsionin la realitat. Tampoc s’acceptarà que portin noms, dates o marcs afegits
 • Les fotografies han de ser en format digital presentades en jpg.
 • Mides: el costat més llarg ha de ser 2.500 píxels màxim,rectangular, a 254 dpi de resolució i amb pes màxim de 2MB

 Jurat. El jurat estarà format per dos membres de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i tres persones de reconegut prestigi en el món de fotografia. El jurat  es reserva el dret de declarar desert algun dels premis. Les fotografies presentades s’avaluaran d’acord a l’adequació a la temàtica i la qualitat artística.

Premis i anunci del resultat. Els premis seran bescanviables en vals en establiments de fotografia, llibreries, esports i informàtica de Palafrugell per valor de:

 • 1r premi: 300 €
 • 2n premi: 130 €
 • 3r premi: 70 €
 • 4t premi: lot de llibres
 • 5è premi: lot de llibres

Les persones participants només poden optar a un sol premi. Els premis es comunicaran i lliuraran en un acte públic . El dia, data i hora es comunicarà uns dies abans a totes les persones participants i al públic en general.

Drets d’imatge. Els participants es responsabilitzen totalment de la no existència de drets a tercers en les fotografies presentades i de tota reclamació per drets d’imatge. Per tant, l’Ajuntament de Palafrugell s’eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.

Les fotografies presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Palafrugell i aquest estarà obligat a posar el nom de l’autor o autora. També es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin.

Observacions. La participació del concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat. Els organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i resoldre qualsevol contingència no prevista. A causa de l’actual situació sanitària, és possible que el lliurament de premis no es faci presencialment.