L’Ajuntament de Palafrugell convoca la 5a edició del Premi de Fotografia “Palafrugell és Educació” amb l’objectiu de fer visible l’educació en el seu sentit més ampli. Entem que la Ciutat Educadora ens ofereix múltiples espais i moments per aprendre, que l’educació és un procés que es produeix al llarg i ample de la vida. És a dir, que les persones ens eduquem no només en els centres escolars sinó també a les llars, al carrer, fent activitats de lleure, esportives, culturals, socials.

Vet aquí les bases de la convocatòria:

1.Participació

Poden participar en el concurs totes les persones a partir de 16 anys.

2.Lloc i termini de presentació

El termini de presentació és de l’1 de març a l’1 de  maig del 2022.

Cal enviar les fotografies a l’adreça electrònica: fotoeducacio@palafrugell.cat. És MOLT IMPORTANT que en el correu s’indiquin les dades de la persona participant (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i NIF) i també el lloc i la data on es va o van realitzar. Cada fotografia ha de portar un títol.

A la imatge no es podrà afegir cap símbol identificatiu de l’autor, com signatura, nom,etc.

3.Característiques de les fotografies i format de presentació

 • Temàtica: les imatges han de plasmar algun acte, activitat, etc que faci visible un moment educatiu
 • Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies originals i inèdites o no haver estat mai guanyadores de cap altre concurs, i no poden haver estat publicades en cap mitjà
 • Les imatges poden ser en color o en blanc i negre
 • Les fotografies només poden tenir els ajustaments bàsics (nivells o corbes, saturació, enfocament, contrast i retall). No s’admetran fotomuntatges ni tècniques agressives que distorsionin la realitat. Tampoc s’acceptarà que portin noms, dates o marcs afegits
 • Les fotografies han de ser en format digital presentades en jpg.
 • Mides: el costat més llarg ha de ser 2.500 píxels màxim, rectangular, a 254 dpi de resolució i amb pes màxim de 2MB

 4.Jurat

El jurat estarà format per dos membres de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i tres persones de reconegut prestigi en el món de fotografia.

El jurat  es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.

Les fotografies presentades s’avaluaran d’acord a l’adequació a la temàtica i la qualitat artística.

 5.Premis i anunci del resultat

Els premis seran bescanviables en vals en establiments de fotografia, llibreries, esports i informàtica de Palafrugell per valor de:

 • 1r premi: 300 €
 • 2n premi: 130 €
 • 3r premi: 70 €
 • 4t premi: lot de llibres
 • 5è premi: lot de llibres

Les persones participants només poden optar a un sol premi.

Els premis es comunicaran i lliuraran en un acte públic . El dia, data i hora es comunicarà uns dies abans a totes les persones participants i al públic en general.

6.Drets d’imatge

Els participants es responsabilitzen totalment de la no existència de drets a tercers en les fotografies presentades i de tota reclamació per drets d’imatge. Per tant, l’Ajuntament de Palafrugell s’eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.

Les fotografies presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Palafrugell i aquest estarà obligat a posar el nom de l’autor o autora. També es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin.

7.Observacions

La participació del concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals queda supeditada, en cas de dubte, a la resolució del jurat.

Els organitzadors es reserven el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i resoldre qualsevol contingència no prevista.

A causa de l’actual situació sanitària, és possible que el lliurament de premis no es faci presencialment.