Títols de Català

El Consell d'Administració del CPNL va aprovar l'octubre de 2012 que la gestió i l'expedició de certificats i de justificants dels alumnes seria de pagament.
Això vol dir que tots els alumnes que acabin cursos i que vulguin el seu certificat, n'hauran de pagar la tramitació, que té un cost diferent segons el nivell:
- Els que acabin i superin un curs rebran una notificació per correu electrònic amb l'import que han de pagar i el rebut per pagar a l'entitat bancària. Un cop fet el pagament, rebran el certificat per correu electrònic en un termini màxim de deu dies.
- Els alumnes que no tenen correu electrònic poden venir a fer les gestions a l'Oficina de Català.
Les persones que tinguin certificats de períodes anteriors per recollir, poden adreçar-se a l'Oficina.

Informació per a les persones que vulguin examinar-se per lliure de qualsevol nivell de català:
Hi ha una convocatòria anual per a examinar-se entre els mesos de maig i juny (segons el nivell). Per a més informació, consulteu a: www.gencat.cat/llengua/certificats
Si necessiteu ajuda o algun aclariment, també us podeu adreçar a l'Oficina de Català.

Títols de català. Equivalències entre institucions

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística