Per al mes de juliol l’Àrea d’Educació ha organitzat diverses activitats educatives destinades a infants i adolescents del municipi. D’una banda, s’ofereix l’activitat “Il·lustra l’estiu” per a alumnat de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle d’ESO amb els següents objectius:

  • potenciar la seva motivació, organització, atenció, concentració i capacitat d’escolta a través d’activitats guiades
  • adquirir hàbits de treball
  • afavorir estratègies i habilitats personals a través del treball individual i en grup

D’altra banda, s’ofereix l’activitat “Robòtica a l’estiu” per a nenes i nens de cicle mitjà i superior d’educació Primària, així com 1r cicle d’ESO. En aquest cas es tracta de

  • dissenyar, construir i programar el seu propi robot
  • aprendre a resoldre problemes mitjançant el procés de disseny d’enginyeria
  • reforçar el treball en equip i compartir idees amb els companys

En col·laboració amb els centres educatius de Palafrugell, s’ha constuit els grups tenint en compte les necessitats educatives de l’alumnat.