PRATS DE LA CARRERA
(concertat)

Centre Prats de la Carrera
C/ Anselm Clavé, 33
Tel. 972 30 02 04
pratsdelacarrera@vedruna.cat
www.pratsdelacarrera.org/

HORARI LECTIU

De 8 a 13 i de 15 a 17h

HORARI D’ATENCIÓ

De 9 a 13h i de 15 a 17h (concertar a Secretaria).

NIVELLS EDUCATIUS

Educació secundària Obligatòria (ESO).

METODOLOGIA

Activa i interactiva que mitjançant el compromís i l’esforç personal porta a l’adquisició de les competències pròpies de l’etapa. Projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, a través de múltiples activitats formatives i amb el caràcter propi del centre com a eix motor de totes les activitats.

TREBALL AMB FAMÍLIES

La família, com a principal responsable de l’educació dels fills, participa activament en la vida del centre a través de l’Associació de Pares i Mares, el Consell Escolar de centre, les entrevistes personals amb les tutors i les activitats a través del programa família – escola.

LLENGUA ESTRANGERA

Anglès / Francés

PROJECTES REPRESENTATIUS

  • Projecte “Ei et penja un fil”
  • Projecte “Ditch the Plastic Beach”
  • Projecte “De Cala en Cala”
  • Projecte “Un apartament al Palafrugell 2050”
  • Projecte “What if Shakespeare, Fitzgerald o Shelley had has Cospaces?”

PROGRAMES/PROJECTES D’INNOVACIÓ

  • Pla de convivència.
  • Pla de llengües estrangeres.
  • Pla català de l’esport.

Així és

El nostre centre

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te