INSTITUT LA SUREDA
(públic)

Institut La Sureda
C/ Pals, 91
Tel. 972 90 39 76
b7010840@xtec.cat
agora.xtec.cat/insnoupalafrugell/

HORARI LECTIU

de 8.00 a 14.30 h

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Hores convingudes 

NIVELLS EDUCATIUS

1r, 2n i 3r d’ESO (aquest proper curs 2022-2023)

METODOLOGIA

Es treballarà amb metodologies diverses. El 1r curs es faran educació física i el desdoblament de biologia en anglès. Es treballaran mensualment activitats en anglès amb metodologia AICLE a matèries no lingüístiques així com activitats mensuals en STEAM a ciències tecnologia i matemàtiques. Un cop al trimestre es farà un projecte interdisciplinari en equip i s’exposarà el resultat a les famílies.

TREBALL AMB FAMÍLIES

Es col·laborarà amb les famílies per elaborar la línia pedagògica de centre i elaborar el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament de centre.

LLENGUA ESTRANGERA

Anglès com a primera llengua estrangera. I s’ofertarà, com a segona llengua estrangera, el francès.

PROJECTES REPRESENTATIUS

Escolta’m, Aules Netes, Medicació, Salut i escola, “Sigues tu”, PalaRobòtica i Pla lector.

PROGRAMES/PROJECTES D’INNOVACIÓ

Preparant per participar a Escoles verdes i STEAMcat

Així és

El nostre centre

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te