FREDERIC MARTÍ CARRERAS
(públic)

Institut Frederic Martí Carreras
C/ Fr. Martí Carreras, 13
Tel. 972 30 10 79
iesfredericmarti@xtec.cat
agora.xtec.cat/iesfredericmarti

HORARI LECTIU

 de 8 a 14.30h.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Durant tot l’horari escolar.

NIVELLS EDUCATIUS

ESO i batxillerat (humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia).

METODOLOGIA

ESO: ús de les noves tecnologies, nombre reduït d’alumnes, grups flexibles per atendre la diversitat. Activitats per millorar la cohesió social. Batxillerat: el batxillerat es reparteix en diferents itineraris per adaptar-se a les necessitats i interessos de tot l’alumnat.

TREBALL AMB FAMÍLIES

Reunions de tots els pares el mes d’octubre. Lliurament de les notes personalment als pares el primer trimestre i el tercer. Atenció individualitzada dels tutors.

LLENGUA ESTRANGERA

Anglès / Francés

PROJECTES REPRESENTATIUS

  • Pla d’autonomia de centre per millorar els resultats acadèmics i la cohesió social.
  • Projecte de llengües estrangeres i ajudant de conversa.
  • Socialització de llibres de text i de lectura.

PROGRAMES/PROJECTES D’INNOVACIÓ

  • Projecte escoles verdes.
  • Pla d’esport a l’escola.
  • Premis: Josep Pla, de Natura i de Fotografia Matemàtica.

Així és

El nostre centre

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te