La Generalitat ha determinat el calendari de preinscripció del curs 2023-2024 per al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), educació primària (6-12) i educació secundària obligatòria (12-16). Serà del 6 al 20 de març per educació infantil i primària, i del 8 al 20 de març per educació secundària obligatòria.

Per això les escoles i centres de secundària de Palafrugell han organitzat les següents jornades de portes obertes en què s’ofereix una xerrada informativa i una visita al centre:

ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA:

CENTRES DE SECUNDÀRIA: