Durant el mes de juliol s’ha ofert a 64 alumnes l’oportunitat de reforçar les matèries on han experimentat més dificultats durant tot el curs. Els Tallers d’Estudi Assistit (TEA) han estat impulsats per l’Àrea d’Educació i s’han adreçat a alumnat de cicle superior de primària i de l’ESO. Aquestes classes s’han dut a terme durant aquest mes de juliol emmarcades en el Pla Educatiu d’Entorn. L’alumnat de l’ESO ha realitzat les classes a l’Escola Municipal d’Educació, d’altra banda, l’alumnat de cicle superior de primària a Cal Ganxó.

Els objectiu principals d’aquests tallers són reforçar coneixements de les matèries troncals en les que l’alumnat ha presentat més dificultat i millorar els hàbits d’estudi. Altrament, remarquem la creació de noves relacions entre alumnat de diversos centres del municipi.

Amb tot, aquest reforç que s’ha ofert tant a alumnes del cicle superior de primària com als de secundaria ha tingut una valoració molt positiva. En les tres setmanes de tallers, hi han participat un total de 64 escolars. De Primària han estat 24 els i les alumnes que han pogut gaudir d’aquest servei. Les classes s’han fet a l’edifici de Cal Ganxó, i s’han dividit en tres grups diferents, per tal de complir les restriccions de la Covid.

D’altra banda, els TEA de Secundària s’han desenvolupat al Centre Municipal d’Educació. En aquest cas, la participació ha estat més alta, amb un total de 40 alumnes d’ESO. No obstant això, el fet que no hi hagi recuperacions al setembre ha fet disminuir la demanda entre l’alumnat de secundària.

A més, la cinquena onada de la COVID també ha afectat els tallers, en el sentit que hi ha hagut més absentisme que altres anys. Malgrat aquesta circumstància, els centres i les famílies valoren molt positivament aquests tallers. Per últim, recordar que s’han subvencionat per part del Departament d’Educació de la Generalitat dins del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE)