El dret a ser escoltat, o sia, a participar és un dels més importants que reconeix la Convenció dels Drets dels Infants.
Amb aquest nou òrgan de participació ciutadana que implica les noies i els nois d’entre 12 i 14 anys en temes del seu interès i pel municipi, fem un pas més en la consecució d’aquest dret.
Palafrugell ja compta amb un organisme estable de participació infantil, el Consell d’Infants, des de l’any 2012. Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i amb la col·laboració dels centres de secundària del municipi, s’ha volgut donar continuïtat a aquesta tasca de participació mitjançant la creació del Consell d’Adolescents. A través d’aquest òrgan els joves podran expressar les seves idees i fer propostes d’accions concretes per transformar el municipi tot exercint el seu dret a participar.
Aquest curs escolar 2022-2023, doncs, es preveu que aquest consell realitzi 2 sessions.  La intenció és que a mig termini s’hi puguin incorporar consellers i conselleres de 2n d’ESO, així com realitzar quatre sessions al llarg del curs escolar.
En aquestes imatges es veu com els consellers i conselleres treballen grupalment en el disseny del logotip del propi Consell d’Adolescents.