Cursos de català per a adults i aprenentatge en línia

 

Per al quadrimestre gener-abril del 2019, s'ofereixen els següents cursos:

 • Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h (del 9 de gener al 25 de març)
 • Bàsic 2:
  • dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h (del 9 de gener al 25 de març)
  • dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 h (del 8 de gener al 21 de març)
 • Bàsic 3:  dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h (del 8 de gener al 21 de març)
 • Elemental 1: dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00 h (del 8 de gener al 21 de març)
 • Elemental 2: dimarts i dijous, de 17.00 a 19.00 h (del 8 de gener al 21 de març)
 • Intermedi 2: dilluns i dimecres, de 15.00 a 17.00 h (del 9 de gener al 25 de març)
 • Suficiència 1: dilluns i dimecres, de 15.00 a 17.00 h (del 9 de gener al 25 de març)

Vegeu aquí el calendari i horari d'inscripcions.

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS NIVELLS DELS CURSOS DE CATALÀ DEL CPNL:

NIVELL BÀSIC

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció oral amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana:

 • Bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3 (A2Bandera de la Unió Europea, usuari bàsic). El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social.

NIVELL ELEMENTAL

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.

 • Elemental 1, elemental 2 i elemental 3 (B1 Bandera de la Unió Europea, usuari independent)

NIVELL INTERMEDI

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluïda i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

 • Intermedi 1, intermedi 2 i intermedi 3 (B2Bandera de la Unió Europea, usuari independent avançat)

NIVELL DE SUFICIÈNCIA

Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social.

 • Suficìència 1, suficiència 2 i suficiència 3 (C1Bandera de la Unió Europea, usuari experimentat)

NIVELL SUPERIOR

El curs de coneixements superiors (antigament nivell D) s'adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen els continguts de domini pràctic de la llengua.

 • Coneixement superiors (C2Bandera de la Unió Europea, usuari experimentat avançat)

 

APRENENTATGE EN LÍNIA