Mirarem de fer el dia 30 d’octubre la jornada “SEGUIM construint l’educació a Palafrugell” que estava prevista per al passat 20 de març.

Fa un any es va dur a terme aquí mateix una primera jornada en què, amb el lema Costruim l’Educació 360º a Palafrugell, es consensuaren quatre línies de treball interessants que s’han anat desenvolupant a través del treball de diverses comissions. Ara és hora de fer balanç de la feina feta i de continuar avançant.

Per això, s’organitza aquesta 2a Jornada. Com s’indica al programa -més avall- hi ha 4 eixos de treball, d’entre els quals cada participant n’ha d’escollir un. Per cada eix/grup es presentarà una experiència que ha funcionat; aquesta constituirà el punt de partida per reflexionar i proposar com treballar-ho a i per Palafrugell. Per tal que sigui eficaç, convindria que a cada grup hi hagués persones de diferents àmbits.

Vet aquí el programa de la jornada que es durà a terme en una data encara per determinar:

9.00: Acreditacions i lliurament de material

9.30: Benvinguda i obertura de la jornada per part de Mònica Alcalà Torrent, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell

9.45: Balanç de les accions realitzades durant el període 2018-2019

10.00: Experiències inspiradores i grups de treball

1. Extraescolars compartides. Escoles dels barris de St. Narcís i Sta. Eugènia de Girona -Aaron Fortuny, director del CEiP Dalmau Carles

2. Crida Passaport Edunauta. Albert Quintana, coordinador d’Educació 360º a les comarques gironines

3. Projecte Adolescència 360: l’Arrel-Fòrum de les Adolescències (consell de participació i acció) i programa Etcètera (projectes educatius en horari de tarda) -Francesc Reverter, tècnic d’educació, infància i aolescència a l’Ajuntament de Granollers

4. Projecte Educatiu de Barri (PBE) La Mina. La importància del paper educatiu de tots els agents del barri, un model de treball en xarxa -dos membres de l’equip impulsor del PEB 

11.45: Exposició del treball dels grups

12.15: Cloenda

– Josep Piferrer Puig, Alcalde de Palafrugell

– Presentació breu de la “Cantata” conjunta de l’Escola Torres Jonama de Palafrugell i el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana

12.45: Lliurament de certificats d’assistència a la jornada

Recordem que l’Ajuntament es va adherir l’any 2018 a l’aliança Educació 360º. Constituïda inicialment per tres entitats impulsores (Fundació Jaume Bofill, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i Diputació de Barcelona) s’han anat sumant a aquesta aliança molts municipis de Catalunya, la Diputació de Girona, nombroses entitats, persones i altres organismes. Tots ells associats amb els següents reptes: que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida; i connectar els aprenentatgs de dins i fora de l’escola.