La tarda

Es tracta d'un servei gratuït d'acompanyament a les famílies amb infants que el proper curs aniran a l'escola i no han anat prèviament a l'escola bressol.

"La tarda" és un espai d'adaptació prèvia a l'escola que es fa efectiu una tarda per setmana (de 15.15 a 16.45 h.) a les escoles bressol municipals: els dimarts a Els belluguets i els dijous a Tomanyí. L'objectiu d'aquest servei és afavorir l'adaptació a l'escola. Per això a "la tarda" es comparteix amb les famílies i els infants activitats educatives, lúdiques, de coneixement de l'entorn i d'adquisició d'hàbits.

Per aquest any 2017 la inscripció s'obre del 20 al 24 de febrer. Cal que les famílies interessades portin a l'Àrea d'Educació (c/ Bruguerol, 12) la documentació següent:

  • fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant
  • fotocòpia del carnet de vacunes
  • fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant (mare o pare)
  • certificat de convivència

IMG 2331