Beques

Són ajuts a l’escolarització en llars d'infants municipals de nens i nenes de 0-3 anys. Es dónen a famílies que es trobin en condicions socioeconòmiques desfavorides. Se solen convocar a finals d'estiu.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota que actualment paguen les famílies. 

L’ajut no supera en cap cas la quantitat de 1.400€ per infant beneficiari. La quantitat subvencionada la determinarà el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en funció de les sol·licituds rebudes i dels punts obtinguts d’acord al barem econòmic establert.

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria d'aquest curs 2018-2019. I aquí el model de sol·licitud.